OK-Assistente helpt een collega in beschermende schort op de operatiekamer

Er is behoefte aan een centraal informatiesysteem voor medische hulpmiddelen (MHM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM persoonlijke beschermingsmiddelen (persoonlijke beschermingsmiddelen)). Denk daarbij aan producten als beademingsapparatuur, handschoenen en mondkapjes. Dat concludeert het RIVM na onderzoek. Wel geeft het RIVM aan dat er eerst nog meer navraag gedaan moet worden over de gewenste vorm en kenmerken van zo’n systeem.

Aanleiding voor dit onderzoek zijn de ervaringen bij het begin van de coronacrisis. Veel partijen hadden toen problemen met de beschikbaarheid en kwaliteit van deze middelen. Uit onderzoek van het RIVM bleek eerder dat de kwaliteit van persoonlijke beschermingsmiddelen te wensen overliet. Als vervolg hierop sprak het RIVM met 13 partijen (zorg – en overheidsorganisaties, brancheverenigingen en experts) over hun ervaringen tijdens de crisis met MHM en PBM persoonlijke beschermingsmiddelen (persoonlijke beschermingsmiddelen).

Grote behoefte aan informatiesysteem

Uit de gesprekken kwam naar voren dat er grote behoefte is aan een centraal informatiesysteem. Dit systeem zou moeten worden ingezet om informatie over onder meer beleid, beheer, kwaliteit en veiligheid van MHM en PBM te delen. Het systeem vormt een basis voor kennis over de ruim 500.000 MHM en PBM op de Nederlandse markt.