De responsorganisatie van het RIVM ondersteunt regio Rotterdam-Rijnmond in de nasleep van het incident in de Rotterdamse haven. Op zaterdag 23 juni voer een olietanker tegen een steiger.

Op zaterdag 23 juni voer een olietanker tegen een steiger. Daarbij kwam zware stookolie in het water terecht. De milieuongevallendienst (MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst)) van het RIVM nam in de nacht van zaterdag op zondag monsters van het water en van de olie.

Ook de komende dagen doet RIVM nog onderzoek. Het RIVM neemt ook luchtmonsters in de tenten waar zwanen worden opgevangen en bemonstert op verschillende plekken het water. Verder staat het RIVM de veiligheidsregio bij in het duiden van de analyse resultaten en de betekenis ervan voor het milieu en voor de gezondheid van mensen in de omgeving. Het RIVM koppelt alle resultaten terug aan de veiligheidsregio.

Op de website www.rijnmondveilig.nl staat alle actuele informatie over de situatie in de regio. Voor vragen over gezondheid kunnen mensen contact opnemen met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam-Rijnmond en voor vragen of meldingen over milieugerelateerde zaken kunnen mensen terecht bij DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) Milieudienst Rijnmond.