Op 30 oktober heeft Directeur-Generaal André van der Zande in Kopenhagen een samenwerkingsconvenant getekend voor het CAESAR Central Asian and European Surveillance of Antimicrobial Resistance (Central Asian and European Surveillance of Antimicrobial Resistance)-project. Doel van het project is het opzetten van een netwerk van nationale surveillancesystemen antimicrobiële resistentie in alle landen van WHO World Health Organization (World Health Organization)-Europa, die nog niet zijn aangesloten bij EARS European Antimicrobial Resistance Surveillance System (European Antimicrobial Resistance Surveillance System)-net.

Antimicrobiële resistentie (AR) is een groeiend, wereldwijd probleem. Nog niet alle landen in Europa hebben echter een nationaal surveillancenetwerk voor AR. Daarom is het CAESAR Central Asian and European Surveillance of Antimicrobial Resistance (Central Asian and European Surveillance of Antimicrobial Resistance)-project gestart. CAESAR staat voor Central Asian and Eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance.

Doel van het CAESAR-project is om door middel van inventarisatie van gebruikte laboratoriummethoden en -capaciteit, het opzetten van nationale surveillancenetwerken, dataverzameling en landenrapportages voor alle Europese landen de trends in antimicrobiële resistentie te kunnen vergelijken. Voor de komende twee jaar zullen in 3 tot 5 landen surveillancenetwerken worden opgezet. De surveillancegegevens zijn vergelijkbaar met de data van EARS European Antimicrobial Resistance Surveillance System (European Antimicrobial Resistance Surveillance System)-net, het surveillancenetwerk antimicrobiële resistentie van de Europese Unie.

Het CAESAR-project is een samenwerking tussen het RIVM, ESCMID European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease) (European Society of Clinial Microbiology and Infectious Disease) en WHO World Health Organization (World Health Organization)-Europa.

Het RIVM speelt al jaren een belangrijke rol op het gebied van (de surveillance van) antimicrobiële resistentie en was inititiefnemer van EARSS European Antimicrobial Resistance Surveillance System (European Antimicrobial Resistance Surveillance System), de voorloper van EARS-Net.