Op verzoek van staatsecretaris Martin van Rijn (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) verricht het RIVM onderzoek naar de veiligheid van de e-sigaret. Het gaat om onderzoek naar de schadelijke stoffen in de e-vloeistof en de damp van e-sigaretten. Ook het gebruik van e-sigaretten wordt onderzocht. Op basis van deze gegevens beoordeelt het RIVM de risico's van directe blootstelling van de gebruiker aan de damp. Daarnaast wordt bepaald of vervanging van een sigaret door een e-sigaret minder schadelijk is voor de individuele gebruiker.

Een onderzoek van deze omvang is nog niet eerder uitgevoerd. De eerste resultaten worden dit najaar verwacht. Daarbij zal aan het licht komen of vervanging van een sigaret door een e-sigaret kan resulteren in minder schade voor de individuele gebruiker. Afhankelijk van de resultaten verricht het RIVM mogelijk ook onderzoek naar gezondheidsrisico's voor omstanders van schadelijke stoffen in de door gebruikers uitgeademde lucht.

Vorig jaar heeft het RIVM in opdracht van de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) een factsheet geschreven met feiten over de e-sigaret waaronder de potentiële risico’s van het product. Het RIVM stelde toen vast dat er onvoldoende onderzoek beschikbaar is om te stellen dat e-sigaretten veilig zijn en gaf daarnaast aan zich zorgen te maken over de kwaliteit van de e-sigaret, de verkoop en de aanprijzing ervan. Deze factsheet is onlangs aangepast en bevat nu een geactualiseerde lijst van aanwezige stoffen in de e-sigaret. Mede op basis van informatie uit de factsheet en het advies van het RIVM heeft staatssecretaris Van Rijn besloten het RIVM te vragen aanvullend onderzoek te verrichten naar de veiligheid van de e-sigaret.