De minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) hebben het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd om een uitvoeringstoets voor de niet-invasieve prenatale test ( NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)) en een uitvoeringstoets voor de 18 wekenecho. Dat staat in de brief  aan de kamer d.d. 23 november. De brief is een reactie op het advies Prenatale Screening van de Gezondheidsraad van eind 2016.

In de uitvoeringstoets over de NIPT wordt gekeken hoe de NIPT onderdeel kan worden van het prenatale screeningsprogramma van het RIVM. Ondertussen blijft de NIPT beschikbaar via het lopende onderzoek. In de uitvoeringstoets over de 18 wekenecho worden de uitvoeringsconsequenties van het vervroegen van de 20 wekenecho in kaart gebracht. Met het vervroegen is er meer tijd voor vervolgonderzoek, diagnostiek en belangrijke keuzes voor de zwangere en haar partner.  Het RIVM zal deze uitvoeringstoetsen oppakken.

Daarnaast wil VWS met het RIVM, ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) en de Gezondheidsraad uitwerken welke vervolgstappen nodig zijn in het kader van de 13 weken echo.

Het RIVM is regisseur van de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20 wekenecho. Voor meer informatie over prenatale screening: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo.