Het RIVM verricht dit jaar onderzoek naar de positieve effecten die groen kan hebben op gezondheid van mensen. Verder zal het in 2014 een bijdrage leveren aan de realisatie van 70 gezonde schoolpleinen en aan een aanpak gezonde kinderopvang. Deze acties maakt Annemiek van Bolhuis, directeur Volksgezondheid en Zorg van het RIVM, vandaag bekend bij de start van het programma Alles is Gezondheid.

Het RIVM is daar één van de vele organisaties die een intentieverklaring ondertekenen om de komende jaren een (extra) stap te zetten op het gebied van preventie. We leven steeds langer, maar het aantal chronisch zieken en het aantal chronische ziekten neemt toe. De kloof in levensjaren en leefkwaliteit tussen hoger en lager opgeleiden blijft onverminderd groot. Hoewel aangetoond is dat een gezonde leefstijl ziekte kan voorkomen, hebben de talloze inspanningen op het gebied van preventie tot nog toe te weinig effect.
Een combinatie van maatregelen, waaronder gezonde inrichting van de leefomgeving, kan een positieve bijdrage leveren. De overheid heeft het initiatief genomen om samen met bedrijfsleven en maatschappelijke partners de handen ineen te slaan op het gebied van preventie. Dit moet concreet leiden tot meer betrokkenheid en inzet van beslissers, wetenschappers en professionals op het gebied van roken, alcoholgebruik, overgewicht, bewegen, depressies en diabetes.
Doel van de ongeveer 100 deelnemende organisaties is dat goede voorbeelden meer navolging krijgen, dat de gezondheid een onlosmakelijk onderdeel wordt van werkomgeving, school, wijk en zorg. Daartoe is nodig dat de organisaties beter gaan samenwerken.

Nut van groen in de stad

Het RIVM onderzoekt in diverse projecten samen met partners de betekenis van groen (grasvelden, parken, groene speelplaatsen) in een stedelijke omgeving voor de gezondheid van mensen. Zet het mensen aan tot meer bewegen, leidt het tot minder stress en een betere gezondheid? En welke betekenis geven gezondheidsprofessionals aan groen om de gezondheid van mensen te bevorderen? Verder treedt het RIVM op als partner bij de realisatie van 70 Gezonde Schoolpleinen. Om in aanmerking te komen voor een Gezond Schoolplein moet een school het vignet Gezonde School behalen. Dit kan alleen wanneer een school structureel de gezondheid van leerlingen bevordert. Bijvoorbeeld door te werken aan beweging, gezonde voeding en psycho-sociaal welbevinden.
Verder gaat het RIVM een verkenning uitvoeren naar de behoefte aan een Aanpak Gezonde Kinderopvang, zodat de allerjongsten een gezonde leefstijl al met de paplepel ingegoten krijgen.