Het RIVM is op 24 maart vertegenwoordigd bij de huisartsbeurs, die de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV landelijke huisartsenvereniging (landelijke huisartsenvereniging)) organiseert in de Jaarbeurs in Utrecht. Er is ondermeer informatie over het Rijksvaccinatieprogramma, Preconceptiezorg, de hielprik, de griepprik en de Toolkits voor Publiekscommunicatie.

Via de website van het RIVM worden diverse informatiepakketten, brochures, Q&A Vraag en antwoord (Vraag en antwoord)’s, etcetera aan huisartsen beschikbaar gesteld. Specialisten van het RIVM zijn aanwezig om met huisartsen en praktijkondersteuners van gedachten te wisselen en vragen te beantwoorden.
Bij de website van KiesBeter kunnen patiënten terecht voor betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid. Op de website van het Loket Gezond Leven kunnen huisartsen zien welke leefstijlinterventies landelijk en in hun regio beschikbaar zijn.

Het RIVM is aanwezig in stand (F 080) en verzorgt een workshop over het RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)