Samen met het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), ZonMW Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie), GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Nederland en de landelijke thema-instituten organiseert het RIVM Centrum Gezond Leven in mei en juni 2011 vier regionale ontmoetingen 'Kunst van het kiezen’. De ontmoetingen maken professionals wegwijs in het grote ondersteuningsaanbod in de gezondheidsbevordering.

Meer informatie op de website Kunst van het kiezen