Ingrid Bakker, programmamanager Zwolle Gezonde Stad, is door professionals uit de gezondheidsbevordering uitgeroepen tot winnaar van de BOP Beleidsgeoriënteerd Onderzoeksprogramma (Beleidsgeoriënteerd Onderzoeksprogramma) (Beleid, Onderzoek en Praktijk) prijs 2012. Deze prijs beloont dè gezondheidsbevorderaar of preventiewerker die op inspirerende wijze werkt aan afstemming tussen Beleid, Onderzoek en Praktijk.

Deze verbinding uit zich bij Ingrid Bakker met name in projecten gericht op een beweegvriendelijke en gezonde omgeving voor kinderen. Bijvoorbeeld door samen met publieke en private partners, studenten én (jeudige) bewoners speelnatuur in een Zwolse woonwijk te realiseren.

De BOP Beleidsgeoriënteerd Onderzoeksprogramma (Beleidsgeoriënteerd Onderzoeksprogramma) prijs is enige jaren geleden ingesteld door de Nederlands Vereniging voor Preventie en Gezondheidsbevordering ( NVPG Nederlandse Vereniging voor Preventie en Gezondheidsbevordering (Nederlandse Vereniging voor Preventie en Gezondheidsbevordering)). De organisatie is inmiddels in handen van het RIVM Centrum Gezond Leven. Professionals uit het vak droegen collega's voor en na een internetstemming bereikten drie genomineerden de eindronde. Deze eindronde vond plaats tijdens het symposium 'Vijf decennia vooruit!' op 26 april jl. waarin de 'stand van het vak' gezondheidsbevordering werd opgemaakt. Ruim 150 gezondheidsbevorderaars kozen daarbij Ingrid Bakker tot winnaar. Moniek Pieters, directeur Volksgezondheid en Zorg van het RIVM, overhandigde de prijs die bestaat uit een beeld en een workshop Kiten voor het team van Zwolle Gezonde Stad.