Het RIVM neemt samen met jeugdartsen en -verpleegkundigen, huisartsen, doktersassistenten, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers sinds gisteren deel aan de Vaccinatiealliantie van staatssecretaris Paul Blokhuis. Hiermee geven we aan mee te willen doen aan het maatschappelijk debat over het grote belang van vaccineren voor de gezondheid van kinderen en volwassenen.

Tijdens de startbijeenkomst van de Vaccinatiealliantie ondertekenden alle deelnemers de afspraak om met hun activiteiten de kennis over vaccinatie - bij ouders en professionals te verbeteren en bij te dragen aan een hogere vaccinatiegraad. Blokhuis: "De ambassadeurs van de Vaccinatiealliantie gaan daaraan bijdragen door zich waar mogelijk uit te spreken over het belang van vaccinatie. Zodat ouders zich ook vaker richten tot hun eigen huisarts, jeugdarts of doktersassistent met zorgen en twijfels. Daar krijgen ze dan het objectieve verhaal te horen, gebaseerd op een karrevracht aan expertise en praktijkervaring."

Aan de slag

De vaccinatiealliantie zal twee keer per jaar bijeenkomen om ideeën en ervaringen uit te wisselen en nieuwe plannen uit te werken. De komende periode gaat de alliantie met de volgende acties aan de slag.

  • Binnen de vaccinatiealliantie moeten experts van elkaar kunnen leren en wordt er kennis uitgewisseld over de wijze waarop je in de dagelijkse praktijk het beste zorgen van ouders over vaccineren kunt bespreken en wegnemen.
  • Er wordt een team samengesteld dat kan helpen met de aanpak van onjuiste informatie.
  • De ambassadeurs van de alliantie gaan hun expertise inzetten om het belang van vaccineren bij een zo groot mogelijke groep mensen onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld tijdens de European Immunisation Week.