Om gezondheidsproblemen van Nederlanders in kaart te brengen start het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vanaf deze maand een omvangrijk onderzoek naar leefstijl en gezondheid. Verspreid over vijftien gemeenten ontvangen ruim 20.000 Nederlanders een uitnodiging om mee te werken aan het landelijk onderzoek ‘NL de Maat’.

Het doel van ‘NL de Maat’ is representatieve gegevens te verzamelen om het gezondheidsbeleid en daarmee de gezondheidszorg en -voorlichting in Nederland te verbeteren. Te denken valt aan gerichte initiatieven op het gebied van overgewicht, verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk en diabetes. Het onderzoek is opgezet in samenwerking met het Julius Centrum (UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht) en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor het onderzoek is een steekproef getrokken onder de Nederlandse bevolking van 18 tot 70 jaar. In totaal worden ruim 20.000 Nederlanders uitgenodigd, verspreid over vijftien gemeenten. Deelnemers vullen thuis een vragenlijst in en doen mee aan een lichamelijk onderzoek in hun woonplaats. In de verschillende gemeenten wordt nauw samengewerkt met de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en. Op de onderzoekslocaties worden bloeddruk, lengte, gewicht en middel- en heupomtrek gemeten. Ook wordt bloed afgenomen om het cholesterol- en suikergehalte te bepalen. Alle deelnemers ontvangen na afloop van het onderzoek hun persoonlijke uitslagen. NL de Maat loopt door tot het najaar van 2010.

EINDE BERICHT

Noot voor de redactie:Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jessica Grootenboer van de afdeling communicatie van het RIVM, (030) 274 22 38.