Het RIVM verwacht tijdens de jaarwisseling minder hinder en klachten voor mensen met longaandoeningen en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten. Dat komt doordat er ook dit jaar door het vuurwerkverbod minder vuurwerk zal worden afgestoken. Het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) verwacht windkracht vier met Oud en Nieuw. Ook dat helpt te voorkomen dat de luchtkwaliteit slechter wordt. Vooral in steden kan de luchtkwaliteit tijdens de jaarwisseling desondanks alsnog korte tijd slecht tot zeer slecht zijn.

Als er minder vuurwerk wordt afgestoken, komt er minder fijnstof in de lucht. De kans dat dit samen met andere luchtverontreiniging leidt tot klachten is dit jaar dus kleiner. Het gaat dan om klachten als een verminderde longfunctie, verergering van astma en luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Minder fijnstof is goed nieuws voor mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)), en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten. 

Check de luchtkwaliteit 

Op Luchtmeetnet.nl is de luchtkwaliteit in Nederland te zien. Hier op zijn meetgegevens verzameld van verschillende overheidsinstanties. De website is een initiatief van het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) Milieudienst Rijnmond, provincie Limburg, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Omgevingsdienst Regio Arnhem. 

Samen meten

Ook dit jaar meten mensen in heel Nederland tijdens Oud en Nieuw zelf de luchtkwaliteit in hun woonomgeving. De resultaten van hun metingen delen ze via Samen meten. De meetpunten geven door hun aantal en spreiding een goed aanvullend beeld van de luchtkwaliteit boven Nederland.

Meer informatie