Ook dit jaar (2012) mag het RIVM het Waarmerk drempelvrij (het logo met het groene mannetje) voeren op de website. Kreeg het RIVM vorig jaar bij oplevering van de nieuwe site nog 1 ster, dit jaar gaf de stichting accessibility 3 sterren, een maximale score. Dat houdt in dat de informatie die het RIVM op het internet aanbiedt, voor iedereen toegankelijk en nog beter vindbaar is.

Het RIVM is een van de eerste overheidsorganisaties met een website van deze omvang (meer dan 100.000 pagina’s) en complexiteit die voldoet aan alle criteria van de webrichtlijnentoets.

Het voldoen aan webrichtlijnen is een continu proces. Hier zijn verschillende vakgebieden bij betrokken en samenwerking is hierbij van essentieel belang. Ontwikkelaars, webredacteuren, ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie) en communicatieadviseurs van het RIVM hebben samen met webbouwer Green Valley hard gewerkt om de site nog toegankelijker te maken.

Een toegankelijke website houdt meer in dan de website bruikbaar maken voor mensen met een functiebeperking. Een toegankelijke website is ook beter vindbaar voor zoekmachines, vriendelijker in gebruik en beter bruikbaar op smartphones en tablets.

Omdat de norm van het Waarmerk drempelvrij.nl de internationale WCAG-standaard volgt, heeft het behalen van het logo met het groene mannetje ook direct internationale waarde.

Het RIVM blijft de website verder ontwikkelen zodat deze ook in de toekomst optimaal toegankelijk en gebruiksvriendelijk blijft. Momenteel is een gebruikersvriendelijkheidtest (usabilitytest) in voorbereiding.