Onderzoekers van het RIVM hebben met hun onderzoek naar bronopsporing van voedselinfecties de Hans van Houwelingen Award gewonnen. De jury was van oordeel dat de modelmatige aanpak bij uitbraken van voedselinfecties een fundamentele bijdrage levert aan het snel opsporen van de infectiebron

De internationale jury met vertegenwoordigers uit Londen, Milaan en Wenen, waardeerde het artikel ‘Identifying the source of food-borne disease outbreaks: An application of Bayesian variable selection’ als beste van 30 ingediende artikelen. De jury beoordeelde ze op algemeen belang, relevantie, innovatieve aspecten, reproduceerbaarheid en schrijfstijl. De hoofdauteur van het artikel, Rianne Jacobs, was bijzonder blij verrast met de award. De Hans van Houwelingen award wordt elke twee jaar uitgereikt en is vernoemd naar de oud-hoogleraar biostatistiek aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Van Houwelingen is bovendien oud-medewerker van het RIVM.

SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM)-onderzoek

Het ingediende artikel is gebaseerd op een van de projecten van het Strategisch Programma van het RIVM (SPR). Het onderzoek richt zich op de primaire taak van het RIVM om uitbraakonderzoek te coördineren. Daarbij gaat het om het zo snel mogelijk identificeren van het verontreinigde product en het lokaliseren van de bron. Omdat er nog geen algemene procedure was voor bronopsporing, is een modelmatige aanpak van bronopsporing ontwikkeld. Daarmee is het RIVM beter voorbereid op grote, potentieel gevaarlijke, uitbraken.

Programma voor toekomstige onderzoeksvragen

Het Strategisch Programma RIVM (SPR) is het RIVM-programma voor eigen onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling binnen het RIVM. Met het SPR richt het RIVM zich op onderwerpen die extra aandacht verdienen omdat ze in de toekomst impact kunnen hebben op onze volksgezondheid en leefomgeving.  Daarnaast besteedt RIVM ook aandacht aan het beschrijven van de maatschappelijke relevantie van het SPR-onderzoek.  De huidige ronde SPR-projecten wordt in 2018 afgerond met een groot aantal wetenschappelijke publicaties. In 2019 start het programma met nieuwe hoofdthema’s en inhoudelijke programma’s die op dit moment nader uitgewerkt worden.