Roel Coutinho, directeur Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, wordt per 1 mei benoemd aan de Universiteit Utrecht tot hoogleraar voor Utrecht Life Sciences (ULS), aan de faculteiten Geneeskunde en Diergeneeskunde. Hij zal zich richten op de epidemiologie en preventie van infectieziekten op het grensvlak tussen mens en dier.

Meer informatie: zie het nieuwsbericht op de website van de Universiteit Utrecht.