Voor de beoordeling van risico’s van chemische stoffen voor mens en milieu worden dierproeven gebruikt. Europese wettelijke kaders voor de beoordeling van stoffen (zoals de Cosmeticaverordening) bieden echter ruime mogelijkheden voor het gebruik van alternatieven voor deze dierproeven. Dit blijkt uit een evaluatie van tien Europese beoordelingskaders, uitgevoerd door het RIVM.