Op 12 juni 2015 heeft het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een deskundigenberaad belegd met betrekking tot de mogelijke toename van Hepatitis E in Nederland. Tijdens dit beraad is de huidige stand van zaken op het gebied van hepatitis E-verspreiding en de potentiële risico’s voor de volksgezondheid besproken. Hierbij waren deskundigen aanwezig van het RIVM, het CVICentral Veterinary Institute, Sanquin, de NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, evenals medisch specialisten op het gebied van leverziekten, medische microbiologie en infectieziekten uit verschillende Nederlandse academische ziekenhuizen en laboratoria. In de adviesbrief, rechts onder Download, vindt u de samenvatting van dit beraad en de adviezen van de deskundigen.

Hierbij waren deskundigen aanwezig van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het CVICentral Veterinary Institute, Sanquin, GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Groningen evenals medisch specialisten op het gebied van leverziekten, medische microbiologie en infectieziekten uit verschillende Nederlandse academische ziekenhuizen en laboratoria.

In de adviesbrief, rechts onder Download, vindt u de samenvatting van dit beraad en de adviezen van de deskundigen.