Op 19 september 2016 heeft het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een deskundigenberaad belegd met betrekking tot de mogelijke toename van Hepatitis E in Nederland. Dit was een vervolg op het overleg van 12 juni 2015. Tijdens dit beraad is de huidige stand van zaken op het gebied van hepatitis E-verspreiding en de potentiële risico’s voor de volksgezondheid besproken.

Hierbij waren deskundigen aanwezig van het RIVM (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)), het CVI Central Veterinary Institute (Central Veterinary Institute), Sanquin, GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren), de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), evenals medisch specialisten op het gebied van leverziekten, neurologie, medische microbiologie en infectieziekten uit verschillende Nederlandse academische ziekenhuizen, laboratoria en de openbare gezondheidszorg.

In de adviesbrief, rechts onder Download, vindt u de samenvatting van dit beraad en de adviezen van de deskundigen.