Op 14 juni 2011 heeft het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een deskundigenberaad belegd met betrekking tot de noodzaak voor het handhaven van het huidige veterinaire maatregelenpakket ter preventie van Q-koorts.

Tijdens dit beraad is de huidige stand van zaken op het gebied van Q-koorts en de risico’s voor de volksgezondheid besproken. Daarnaast is het huidige veterinaire maatregelenpakket beoordeeld.

In de adviesbrief, rechts onder Download, vindt u de samenvatting van dit beraad en de adviezen van de deskundigen.

Tevens vindt u hiernaast de begeleidende brief naar de Tweede Kamer.