In een circulaire economie worden producten, materialen en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Dit geldt ook voor consumentenproducten, zoals kleding, verpakkingen en speelgoed. De kans bestaat dat ook gevaarlijke stoffen opnieuw gebruikt worden. Het RIVM heeft daarom op een rij gezet wat de mogelijke risico’s hiervan zijn voor de consument. Die lijken nu nog niet zo groot. Het RIVM doet aanbevelingen om een veilige circulaire economie te stimuleren.  

De Nederlandse overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Dat heeft als voordeel dat er minder (nieuwe) grondstoffen nodig zijn en het milieu minder wordt belast. Gerecyclede producten moeten wel veilig zijn, ook voor consumenten. Daarom moet bekend zijn of deze materialen en producten gevaarlijke stoffen bevatten. En als dat zo is, of dat gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de consument. 
Het RIVM heeft in dit onderzoek de verwachte ontwikkelingen en mogelijke risico’s op een rij gezet.

Meer onderzoek naar aanwezigheid en risico’s van stoffen

De mogelijke risico’s voor consumenten zijn nu waarschijnlijk nog niet zo groot. Dat komt omdat nog maar weinig producten voor consumenten uit gerecycled materiaal bestaan. Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren stijgen. Daarom dringt het RIVM aan op meer onderzoek naar de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in gerecyclede grondstoffen. Dat is belangrijk om de veiligheid van consumentenproducten te garanderen. Het RIVM adviseert dat beleidsmakers, kennisinstellingen en bedrijven dit onderzoek samen oppakken. Dit vergroot de kans op succes. 

Veilig ontwerp

Producenten kunnen er al bij het ontwerp van (consumenten)producten rekening mee houden dat deze hergebruikt worden. Bijvoorbeeld door materialen te kiezen die goed uit elkaar te halen zijn en geen gevaarlijke stoffen bevatten. Het RIVM raadt daarom beleidsmakers aan er met regelgeving voor te zorgen dat producenten transparant (kunnen) zijn over de samenstelling van hun producten. Deze informatie moet ‘meereizen’ met het product. Op die manier weten afvalverwerkers om welke gevaarlijke stoffen het gaat. Zo komen er steeds meer grondstoffen en producten die opnieuw gebruikt kunnen worden.