Op 18 december 2009 ondertekenden wethouder Milieu Marijke Vos van de gemeente Amsterdam en het RIVM een samenwerkingsovereenkomst. De organisaties gaan meetgegevens over de luchtkwaliteit in de Amsterdamse regio uitwisselen. Daarnaast gaan zij intensiever samenwerken op het gebied van kennis en kunde over de meetnetten.

De samenwerking biedt voordelen voor het RIVM, de gemeente Amsterdam en haar inwoners. De overeenkomst is een logische stap in een proces van steeds intensievere samenwerking tussen beide organisaties.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.