Het roken van kruidenmengsels in de waterpijp is net zo schadelijk voor de gezondheid als het roken van waterpijptabak. In beide gevallen komen vergelijkbare hoeveelheden schadelijke stoffen vrij. Dit zijn, onder andere, koolmonoxide, aldehydes, PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)’s, metalen, propyleenglycol en glycerol. Dat blijkt uit literatuuronderzoek en laboratoriumanalyses van het RIVM.

Kruidenmengsels, ofwel herbal molasses , zijn producten voor de waterpijp die geen tabak bevatten. Ze worden gerookt in bijvoorbeeld shishalounges. De schadelijke stoffen komen vrij in de ingeademde rook en de omgevingsrook, waaraan zowel gebruikers van de waterpijp als omstanders worden blootgesteld. De blootstelling aan deze schadelijke stoffen leidt tot een verhoogd risico op rookgerelateerde ziekten zoals longkanker, hart- en vaatziekten en longaandoeningen.

Voor alle waterpijpproducten geldt: koolmonoxide en PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)’s worden vooral gevormd wanneer kooltjes worden gebruikt als verhittingsbron en niet bij elektrische verhitting. Dit betekent dat bij elektrische verhitting minder schadelijke stoffen vrijkomen. In elk geval verdwijnt het risico op koolmonoxidevergiftiging. De ernst van een koolmonoxidevergiftiging wordt bepaald door de concentratie koolmonoxide in de ingeademde lucht en de duur van de blootstelling. Dit kan variëren van symptomen die lijken op een griepje, zoals hoofdpijn, misselijkheid en overgeven, tot ernstige symptomen, zoals bewusteloosheid of coma.

Verder laten RIVM analyses zien dat tabaksvrije kruidenmengsels voor de waterpijp nicotine kunnen bevatten. Ook blijkt uit de analyses dat   het op de verpakking vermelde nicotinegehalte in veel gevallen niet klopt; dat geldt voor zowel molasses met als molasses zonder tabak. Deze informatie is bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) gemeld.

Informatiebrochure 'Schadelijkheid van kruidenmengsels in de waterpijp'