Het RIVM heeft voor een twintigtal geneesmiddelen onderzocht of openbare databases van overheden informatie bevatten over mogelijk schadelijke effecten voor het ecosysteem. De gezochte informatie blijkt in beperkte mate beschikbaar via één van de drie onderzochte databases. Twee geneesmiddelen, het antibioticum amoxicilline en ethinylestradiol, de werkzame stof in de anticonceptiepi,) kunnen mogelijk risico’s voor het zoetwaterecosysteem opleveren als gevolg van de consumptie van deze middelen. Om te beoordelen of dergelijke effecten daadwerkelijk optreden is een uitgebreidere analyse nodig.