In januari 2014 starten de eerste tweeëntwintig scholen in Nederland met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Een Gezond Schoolplein is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van de jeugd. Jantje Beton, IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) Raad slaan hiervoor de handen ineen. In de periode 2014- 2016 realiseren in totaal zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs een Gezond Schoolplein. Deze scholen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie voor alle scholen in Nederland.

De Gezonde Schoolpleinen worden mogelijk gemaakt door de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)). Op een Gezond Schoolplein krijgen jongeren de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Tijdens én na schooltijd. Dit heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties.

Schoolvoorbeelden

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): “Kinderen en jongeren brengen veel tijd door op schoolpleinen, tijdens en na schooltijd. Door schoolpleinen slim in te richten en te gebruiken, bieden we kinderen een uitdagende, groene en rookvrije omgeving om te spelen en te sporten. Goed voor de gezondheid en goed voor de sfeer op de school. De komende jaren is vijf miljoen euro beschikbaar om ieder geval zeventig schoolpleinen om te bouwen tot een Gezond Schoolplein. Dat betekent niet alleen dat we straks zeventig extra mooie schoolpleinen hebben door heel Nederland maar ook zeventig inspirerende schoolvoorbeelden die andere scholen en gemeenten kunnen gebruiken om hun schoolpleinen te verbeteren.”

Tachtig procent van de jongeren beweegt onvoldoende

In een tijd waarin tachtig procent van de jongeren onvoldoende beweegt, kan er niet genoeg aandacht naar bewegen en spelen uitgaan. Het schoolplein staat in de top drie van favoriete speelplekken en vervult een belangrijke functie als speelplein waar de jeugd kan worden uitgedaagd om te bewegen. Daarom worden scholen de komende jaren gestimuleerd om een Gezond Schoolplein te realiseren waar de jeugd tijdens en na schooltijd terecht kan. Jantje Beton, IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) en het RIVM Centrum Gezond Leven zetten in hun aanpak jongeren centraal bij de inrichting, zij weten immers als geen ander wat hen motiveert om te bewegen en buiten te spelen. Het onderhoud en beheer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school en andere betrokkenen uit de wijk waarin het schoolplein zich bevindt.

Jongeren in een gezonde schoolomgeving behalen betere resultaten

Een Gezond Schoolplein wordt gebruikt als buitenlokaal en bevat groene elementen die een positieve invloed hebben op de zintuigen, motoriek, creativiteit en het concentratie- en denkvermogen. Scholen met een Gezond Schoolplein gaan bovendien voor het behalen van het vignet Gezonde School. Hiermee laten zij zien structureel, planmatig en integraal te werken aan het verbeteren van de gezondheid van jongeren. Want jongeren in een gezonde schoolomgeving zijn gezonder en behalen betere resultaten, leraren werken er met meer plezier en het verzuim is lager.

Alle scholen kunnen een aanvraag doen

In januari 2014 starten de eerste tweeëntwintig scholen met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Medio maart 2014 kunnen alle scholen  uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs een aanvraag indienen via Gezondeschool.nl/schoolpleinen.  Uit de inschrijvingen worden achtenveertig scholen geselecteerd die in de periode 2014 - 2016 een Gezond Schoolplein realiseren. De ondersteuning die zij krijgen bestaat uit een financiële bijdrage voor de inrichting en aanleg van het schoolplein en begeleiding bij het:

  • Ontwerp- en realisatieproces.
  • Organiseren van beheer en onderhoud.
  • Uitvoeren van een Gezonde School-activiteit rond thema's als voeding, bewegen, roken, alcohol, etc.
  • Gebruik van het Gezonde Schoolplein als buitenlokaal waarbij educatieve buitenactiviteiten worden verankerd in het bestaande lesprogramma.
  • Behalen van het vignet Gezonde School.
  • Vervullen van een ambassadeursrol richting alle scholen in Nederland.