Ook dit jaar biedt het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) meerdere studiedagen, themabijeenkomsten en cursussen aan. Enkele data staan nog niet vast.

Voor de reeds bekende data kunt u het totaaloverzicht raadplegen op onze website. De jaarplanning vindt u hier.
Bent u al op de hoogte van ons scholingsaanbod dit jaar maar heeft u zich nog niet aangemeld? Aanmelden voor een studiedag kan hier.