Op 15 december 2015 is het Jaar van de Ruimte afgesloten met een grote bijeenkomst. Met honderden aanwezigen was het een prachtige afsluiting, waarin 'jaar‘voorzitter Andrea van Pol de bezoekers meenam door de hoogtepunten van een jaar lang ontdekkingsreizen, gesprekken en discussies over de ruimtelijke toekomst van Nederland.

Het RIVM is als sponsor nauw betrokken geweest en André van der Zande heeft zich als ambassadeur voor Gezonde Leefomgeving opgeworpen, omdat volgens hem Gezondheid dé ruimtelijke opgave van de 21ste eeuw is. Het is dan ook mooi dat 'Zorg voor een gezonde Leefomgeving' als één van de zeven grote opgaven in het Manifest terecht is gekomen.

Tijdens de afsluitende bijeenkomst is het Manifest 2040 gepresenteerd. Dat Manifest is niet een eindpunt van een jaar van discussie over de ruimtelijke toekomst. Het is de start van het dóen en al doende leren. De boodschap van het Manifest is dan ook niet statisch, maar wordt door de praktijken de komende jaren verder aangescherpt en doorontwikkeld. Daarvoor waren in de ochtend 15 workshops waarin 15 actiehouders hun praktijken presenteerden en met 500 aanwezigen in gesprek gingen.

Joost van der Ree (RIVM) trad op als voorzitter van de workshop waarin actiehouder Hetty Linden, directeur Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, de aanwezigen uitnodigde om mee te werken aan de Gezonde Stad Utrecht. Meer dan 75 workshopdeelnemers brachten in drie workshoprondes hun eigen expertise en ervaring in. De gemeente Utrecht gebruikt de zeer waardevolle ideeën en voorbeelden om zelf weer de volgende stap te kunnen maken. Een opvallende uitkomst is dat kennis die in het ene vakgebied vanzelfsprekend lijkt, in een ander vakgebied tot nieuwe inzichten leidt. De winst van de dag lag dan ook in het samenbrengen van alle expertises en gezamenlijk het gesprek aan gaan over de oplossingen, de dilemma's en de onderzoeksvragen.
 

Gezonde Leefomgeving in 2016

Het thema Gezonde Leefomgeving zal ook in 2016 in de ruimtelijke wereld volop in de schijnwerpers blijven. Tijdens de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam worden de resultaten gepresenteerd van Projectatelier Gezonde Stad. En van 1-3 juni 2016 vindt in Groningen de internationale conferentie Building the Future Of Health plaats. Het vakblad S+RO Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening) komt in maart 2016 met een themanummer Gezonde Stad en ook ROMagazine geeft komend jaar wederom aandacht aan de Gezonde Leefomgeving.

Tegelijk wordt de discussie over hoe we 'Zorg voor een Gezonde Leefomgeving' in praktijk brengen, verder gevoerd in het kader van de Nationale Omgevingsagenda (NOA Nationale Omgevingsagenda (Nationale Omgevingsagenda)) en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI Nationale Omgevingsvisie (Nationale Omgevingsvisie)). Het RIVM is bij al deze trajecten betrokken en zet in 2016 zelf ook Gezonde Leefomgeving in de praktijk.

Presentatie van de kern van het Manifest (video).

 

De dag sloot af met de lancering van de website NederlandvanMorgen.nl. Hier zijn alle resultaten van het Jaar van de Ruimte te vinden en ook nog veel meer nieuwe praktijken van ruimtelijk Nederland te vinden.