Gemeenten, provincies en waterschappen hebben nog 5 dagen de tijd om een gratis advies van het RIVM te winnen. Het RIVM helpt bestuurders op weg naar een gezonde, duurzame toekomst. Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, geven RIVM-experts 32 uur van hun tijd aan een gemeente, provincie of waterschap met een kennisvraag op het snijvlak van gezondheid en milieu. Dus stuur de inzending voor 1 oktober in en win een gratis duurzaam advies.

In heel Nederland werken bestuurders aan een duurzame leefomgeving. Zij bouwen aan dorpen en steden waar ook toekomstige generaties gezond kunnen leven. Dit betekent dat zij met vragen te maken krijgen op het snijvlak van gezondheid en milieu. Zo zoeken gemeenten naar manieren om wadi’s aan te leggen, zonder dat infectieziekten (verder) worden verspreid. Waterschappen willen weten of geneesmiddelen in rioolwater schade toebrengen aan de volksgezondheid en het milieu.

Het RIVM heeft kennis in huis om deze vragen te beantwoorden. Wij bundelen expertise op het gebied van volksgezondheid, luchtkwaliteit, duurzaam bodemgebruik, ecologie en (drink)water. Daarom is het RIVM voor bestuurders in heel Nederland een gids op de weg naar een gezonde, duurzame toekomst.

Naar de prijsvraag