Vandaag woensdag 26 juni 2019 11:00 is er in Zuid-Limburg smog door ozon gemeten, dat is uitzonderlijk vroeg op de dag. De luchtkwaliteit was op dat moment "slecht". Het RIVM verwacht dat er vandaag een kleine kans op smog blijft bestaan in het uiterste zuidoosten van Nederland. Ook daar zal de luchtkwaliteit aan het eind van de dag weer beter zijn.

Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Raadpleeg bij klachten de huisarts of GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Smog door ozon op 26 juni 2019

Gisteren is er vrijwel geheel het land smog door ozon gemeten, De hoogste concentratie werd om 19:00 gemeten in Utrecht en was 230 microgram per kubieke meter lucht.

Ozonverwachting voor vandaag en morgen

Vandaag trekt vanuit het noorden een front over Nederland met daarachter schonere lucht. In de loop van vandaag en morgen verbetert de luchtkwaliteit in heel Nederland aanzienlijk. 

Smog door ozon

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de kracht van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Europese informatie- en alarmdrempel voor ozon

In Europa zijn voor ozon een informatie- en een alarmdrempel vastgesteld. De EU Europese Unie (Europese Unie)-informatiedrempel is 180 microgram ozon per kubieke meter lucht. Bij (dreigende) overschrijding van deze waarde kunnen mensen, die gevoelig zijn voor smog, klachten krijgen en waarschuwt het RIVM. De luchtkwaliteit is dan "slecht " volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

De EU-alarmdrempel is 240 microgram ozon per kubieke meter lucht ("zeer slecht" volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex). Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan iedereen klachten krijgen. Als dit dreigt te gebeuren, zet het RIVM de waarschuwing om in een alarm.

Meer informatie

  • Actuele en verwachte smogniveaus vindt u op luchtmeetnet.nl, NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst pagina 711 en 712 en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond), provincie Limburg, OMWB Omgevingsdienst Midden en West Brabant (Omgevingsdienst Midden en West Brabant) en ODRA Omgevingsdienst regio Arnhem (Omgevingsdienst regio Arnhem).
  • Op https://www.rivm.nl/lucht/overschrijdingen zijn de maximum uur- en 8-uursconcentraties te bekijken, die de meetstations van het Landelijk Meetneet Luchtkwaliteit de afgelopen dagen hebben gemeten.
  • Dossier Smog.
  • Informatie over longziekten en luchtvervuiling vindt u bij het Longfonds.