Het RIVM verwacht vanaf zaterdag 16 april 2022 in heel Nederland kans op smog door fijnstof. Naar verwachting is de luchtkwaliteit hierdoor “onvoldoende” tot “slecht”. Dit komt door de paasvuren in Duitsland en in het oosten van Nederland en door het rustige voorjaarsweer met oostelijke wind. Mensen die hinder ondervinden, wordt aangeraden om zware lichamelijke inspanning te vermijden. De smogwaarschuwing geldt tot en met tweede paasdag.

In Duitsland worden paasvuren traditiegetrouw op donderdag en vrijdag aangestoken. Hierdoor kunnen de fijnstofconcentraties al voor het Paasweekend stijgen. Op zondag en maandag worden er in Nederland paasvuren aangestoken. Rook, stof en geur kunnen hinder veroorzaken. De verwachting is dat in grote delen van Nederland de fijnstof concentraties verhoogd zijn en hinder ervaren kan worden. De mate waarin hinder ervaren wordt, hangt onder meer af van de windrichting, windsnelheid en de afstand tot de paasvuren.

Stookalert

In verband met deze smogwaarschuwing, als gevolg van de paasvuren, geeft het RIVM voor heel Nederland ook een stookalert af. Bij een stookalert wordt geadviseerd om geen hout te stoken in kachels of open haarden, omdat dit leidt tot (nog) hogere fijnstof concentraties. Komend weekeinde ontstaat een bijzondere situatie waarbij aan de ene kant paasvuren worden aangestoken en aan de andere kant burgers wordt geadviseerd om geen haardvuren aan te steken. Dit komt voort uit de criteria waarop het afgeven van een stookalert is gebaseerd. Door een stookalert af te geven wordt beoogd de luchtkwaliteit niet nog verder te verslechteren. Dit stookalert geldt voor zaterdag 16, zondag 17 en maandag 18 april.

Fijnstof

Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)) en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden.

Check de luchtkwaliteit

Op Luchtmeetnet.nl is de luchtkwaliteit in Nederland te zien. Hier op zijn meetgegevens verzameld van verschillende overheidsinstanties. De website is een initiatief van het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) Milieudienst Rijnmond Milieudienst Rijnmond, provincie Limburg, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Meer informatie