Bij ongunstige weersomstandigheden blijft rook langer hangen, bij een slechte luchtkwaliteit door fijnstof draagt houtrook bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Omdat dit kan leiden tot gezondheidsklachten, is het stookalert ontwikkeld. Als een stookalert wordt afgegeven, adviseert het RIVM mensen op om die dag geen hout te stoken. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkómen. Op deze pagina vind je meer informatie en de actuele informatie met betrekking tot het stookalert.

 

Actuele stookalerts in Nederland

Over het stookalert

Het doel van het stookalert is stokers er op te wijzen dat de komende uren de omstandigheden zodanig zijn dat de verontreiniging vanuit de schoorsteen blijft hangen en overlast kan veroorzaken naar de omgeving. Het stookalert van het RIVM geeft per provincie advies op basis van weersverwachtingen en de luchtkwaliteit. Bij weinig wind blijft de rook langer hangen. En als de luchtkwaliteit al slecht is, bijvoorbeeld bij smog door fijn stof, verergert rook de situatie. Door niet te stoken, voorkom je gezondheidsklachten en (geur)hinder bij jezelf en in je omgeving. Het stookalert wordt om 12.00 uur afgegeven en geldt voor de namiddag en avond van die dag. Als de weersomstandigheden en /of de luchtkwaliteit niet verbeteren tijdens de nacht, kan het zijn dat het alert langer van kracht blijft.

Criteria ongunstige weersomstandigheden

Voor een stookalert moet de situatie met ongunstige weersomstandigheden voor een periode van tenminste 6 uur aanhouden en betrekking hebben op een gebied dat minimaal de helft van de provincie beslaat. Per provincie wordt aan de hand van de vastgestelde criteria bepaald of een stookalert afgegeven moet worden of niet. De criteria voor het stookalert zijn in afstemming met het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld.

Hoe werkt het stookalert?

Het RIVM ontvangt dagelijks van het KNMI per provincie een verwachting voor een stookalert. Om de luchtkwaliteit te beoordelen, gebruikt het RIVM gegevens van het Luchtmeetnet en internationale luchtkwaliteitsmodellen. Als de weersverwachting ongunstig is of wanneer door het RIVM een smogwaarschuwing of -alarm is uitgegaan, geeft het RIVM een stookalert af. Als dit gebeurt, verstuurt het RIVM rond 12.00 uur een e-mail naar abonnees. De provincies waarvoor een stookalert geldt zijn online te bekijken. 

Aanmelden

Iedereen kan zich aanmelden voor het stookalert. Medewerkers van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en kunnen de informatie uit het stookalert meenemen in publiekscommunicatie in hun regio.

Stookwijzer

Ook voor provincies die niet in het stookalert worden genoemd, kan houtstook tot overlast voor omwonenden leiden. Op de Stookwijzer vind je een actueel advies over wel of niet stoken op dat moment in je eigen regio. Ga je hout stoken, bekijk dan altijd eerst de Stookwijzer. Zo weet je wanneer het vuur beter uit kan blijven.