Vrouw met fiets in park

Met de recente versoepelingen van de coronamaatregelen neemt het sociaal contact en het welzijn weer toe. Het naleven van de meeste maatregelen blijft daarbij vooralsnog stabiel (zoals testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en drukte mijden) of neemt mondjesmaat af (zoals thuiswerken of de 1,5 meter). Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek van het RIVM en de GGD’en.

Het draagvlak voor de meeste maatregelen is onveranderd hoog en de meerderheid staat daar ook nog achter als die nog 6 maanden zouden moeten duren. Dat geldt vooral voor de gedragsregels over hygiëne, (deels) thuiswerken, drukte mijden, testen en quarantaine. De vaccinatiebereidheid onder de deelnemers is stabiel hoog, maar verschilt per vaccin.

Onzekerheden over verder verloop

Ondanks het hoge draagvlak voor de maatregelen zelf, daalt het aantal mensen dat vertrouwen heeft in het beleid van de overheid rondom COVID-19. Veel deelnemers aan het onderzoek zijn kritisch op de koers en uitleg van het beleid. Een vijfde vindt dat er teveel maatregelen zijn; een derde juist te weinig.

Een verdere afname van de naleving van de gedragsregels is op basis van de resultaten uit dit onderzoek aannemelijk. Zo verwachten veel mensen het ná vaccinatie minder nauw te zullen nemen met de maatregelen. Evenementen en versoepelingen leiden bovendien tot meer drukte en minder afstand houden, ook bij (nog) niet gevaccineerde mensen. 

Daarnaast zeggen weinig mensen zich te laten testen of in quarantaine te gaan na een buitenlandreis. Dit is echter wel belangrijk om verdere verspreiding en introducties van nieuwe varianten in te perken.

De onderliggende cijfers over deze en andere onderwerpen zijn te vinden op de uitgebreide onderzoekspagina.

Over het onderzoek

Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de coronamaatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat de impact op mensen is, voeren het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en de regionale GGD’en sinds voorjaar 2020 samen een groot onderzoek uit. Dit richt zich op het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het met hen gaat. Bovenstaande resultaten zijn afkomstig uit de twaalfde meting onder ruim 55.000 mensen in de periode van 5 t/m 9 mei 2021, en vergeleken met resultaten uit de eerdere metingen. Deze inzichten helpen de overheid om burgers beter te ondersteunen en informeren, onder andere via steunpuntcoronazorgen.nl.