Het RIVM heeft meegewerkt aan de nieuwe special ‘Nachtelijke Verlichting’ in tijdschrift Milieu, het opinieblad van het VVM netwerk voor milieuprofessionals. In het tijdschrift staan onder andere kaarten van nachtelijke verlichting in Nederland.

Er wordt ook uitleg gegeven over het rekeninstrument IPOLicht, waarmee beleidsmakers de effecten van lichtbronnen op de omgeving kunnen doorrekenen. Bovendien is er aandacht voor de effecten van nachtelijke verlichting op mens en de natuur.

Verlichting in de avond en nacht maakt het mogelijk dat wij langer actief kunnen zijn (industrie, transport, sporten, uitgaan) en draagt bij aan de verkeers- en sociale veiligheid. De positieve effecten zijn bekend, maar er zijn ook negatieve effecten, die steeds meer aandacht krijgen. Fysiologische processen van de mens, veel dieren en veel planten zijn namelijk ingesteld op donkerte ’s nachts. Daarnaast verbruikt nachtelijke verlichting veel energie.

Meetnet Hemelhelderheid

Het RIVM meet op negen locaties in Nederland continu de hemelhelderheid met het Meetnet Hemeldhelderheid. De hemelhelderheid is afhankelijk van de locatie, de lichtbronnen in de omgeving, en het weer. Met deze metingen wordt inzicht verkregen in de hemelhelderheid in Nederland, en de variatie hierin.  Ook werkt het RIVM aan modelverbetering, beschikbaarheid van kaarten van nachtelijke verlichting en voeren we een hinder- en welbevinden studie uit naar licht/donkerte.

Voor drie van de vijf artikelen in de special ‘Nachtelijke Verlichting’ van het tijdschrift Milieu zijn RIVMers (mede-)auteur en een groot deel van het beschreven onderzoek sluit dan ook aan bij het onderzoek van het RIVM op dit thema.