Het populaire spiekboekje van de hielprikscreening is weer verkrijgbaar.

In dit boekje worden alle ziektes uit het hielprikscreeningspakket kort beschreven.  Het boekje kan besteld worden via cvb@rivm.nl