Voor professionals in de zorg bestaat al jaren de Zorgatlas, een nationale atlas met meer dan 1.000 kaarten over gezondheid en zorg in Nederland. Nieuw in de Zorgatlas is het thema Sporten en bewegen: Een onmisbaar instrument voor bestuurders, politici, beleidsmakers en professionals die meer inzicht willen hebben, situaties willen vergelijken en onderbouwde keuzes moeten maken voor beleid en praktijk. Het nieuwe themadeel wordt vandaag tijdens het congres van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) officieel gelanceerd.

Het thema Sporten en Bewegen bestaat uit zes onderwerpen:

  • Sport- en beweegdeelname
  • Sport- en beweegaanbod
  • Gehandicaptensport
  • Sportzorg
  • Topsport
  • Beleid

Zo is bijvoorbeeld in een oogopslag te zien wat de regionale verschillen zijn in sportdeelname. Dit varieert in 2010/2011 van 53% (Zeeuws-Vlaanderen) tot 74% (Zuidwest-Drenthe). Ook is per sport de deelname per gemeente in kaart gebracht. Bij het onderwerp Beleid zijn alle 172 Sportimpulsprojecten in kaart gebracht. Zo is te zien hoeveel projecten per gemeente eind 2012 gehonoreerd zijn. Via een klik op de kaart, is een directe verwijzing naar het project beschikbaar.

Het thema Sport en bewegen is tot stand gekomen in samenwerking met NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie) , Mulier Instituut en NISB Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen). Nog niet alle onderwerpen zijn volledig uitgewerkt. Er zal met enige regelmaat een release plaatsvinden met daarin actualisaties van bestaande kaarten en uitbreiding met nieuwe kaarten.

Bekijk de kaarten op www.sportopdekaart.nl.