Vandaag verschijnt het rapport de Staat van Infectieziekten 2012. Het rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland. Daarnaast worden ook de ontwikkelingen in het buitenland beschreven die voor Nederland relevant zijn. Het jaarthema voor deze Staat van Infectieziekten is vaccinatie en de relevantie voor de Nederlandse volksgezondheid. Met deze jaarlijkse rapportage informeert het RIVM de beleidsmakers van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).