Tijdens het zoönosensymposium “One health, challenges in integrating human and veterinary health” georganiseerd door VIZ Vereniging voor Infectieziekten (Vereniging voor Infectieziekten)-sib, RIVM en nVWA samen, is ook de ‘Staat van zoönosen 2009’ en het ‘Vademecum zoönosen’ uitgedeeld.

Woensdag 10 november begon in de RAI in Amsterdam het zoönosensymposium “One health, challenges in integrating human and veterinary health”. Bij dit symposium, georganiseerd door VIZ Vereniging voor Infectieziekten (Vereniging voor Infectieziekten)-sib, RIVM en nVWA samen, worden ook de ‘Staat van zoönosen 2009’ en het ‘Vademecum zoönosen’ uitgedeeld. Het Vademecum is een nieuwe gids dat professionals in de humane en veterinaire gezondheidszorg helpt hun weg te vinden bij de melding, signalering en bestrijding van zoönosen.

De ochtend van het  symposium is gewijd aan antibioticumresistentie, MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) en ESBL Extended spectrum beta-lactamases (Extended spectrum beta-lactamases) en in de middag zijn er verschillende workshops. De dag zal worden afgesloten door dr. doctor (doctor)Laura Kahn, zeer actief lid van het OneHealth Initiative in de VS Verenigde Staten (Verenigde Staten), met een lezing over "The challenges of implementing One Health in academia, government, and research".

U kunt een versie van de Staat van zoönosen 2009 en/of het vademecum aanvragen door een e-mail te versturen naar: zoonose@rivm.nl. Vermeld in uw e-mail het gewenste aantal exemplaren van de rapportage en uw adresgegevens. U kunt ze ook downloaden via de links onder 'Zie ook'.