In de voorbereidingen van het vernieuwd bevolkingsonderzoek is de aanbesteding van de zelfafnameset vorig jaar mei uitgezet door de screeningsorganisaties. Deze is in december 2015 definitief gegund aan de firma Rovers Medical Devices.

De aanbesteding van de laboratoriumdiensten is in volle gang. De screeningsorganisaties hebben deze aanbesteding uitgezet. Op 26 januari hebben de geselecteerde screeningslaboratoria een uitnodiging gekregen tot inschrijving. De afronding van deze aanbesteding wordt in juni 2016 verwacht.