Vanaf half oktober halen meer dan 3,5 miljoen Nederlanders weer de gratis jaarlijkse griepprik. Elke winter krijgt gemiddeld één op de tien mensen griep. Voor de meeste mensen is griep ‘slechts’ een vervelende ziekte die vanzelf weer over gaat. Griep kan voor mensen met specifieke medische aandoeningen en voor mensen van 60 jaar en ouder ernstige gevolgen hebben. Mensen die tot deze groep behoren, krijgen daarom het advies om de griepprik te halen. Zij ontvangen daarvoor een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik van hun huisarts.

De meeste mensen krijgen de griepprik tussen half oktober en half november omdat de griepprik vóór de start van het griepseizoen gehaald moet worden. Dit begint meestal niet eerder dan december. De griepprik biedt niet altijd bescherming tegen griep. Wel is aangetoond dat het de kans op griep kleiner maakt.

Doelgroep

Jaarlijks selecteren huisartsen de patiënten in hun praktijk die een medische indicatie hebben voor de griepprik en mensen van 60 jaar en ouder. Dat doen ze ook voor hun patiënten die in verzorgingshuizen en eventueel nabijgelegen asielzoekerscentra wonen. Specialisten ouderenzorg selecteren bewoners in verpleeghuizen en artsen verstandelijk gehandicapten in intramurale voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook artsen van GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)-instellingen en revalidatiecentra kunnen griepvaccins bestellen voor patiënten met een medische indicatie voor de griepprik.

Werkwijze

Tussen half oktober en half november worden de meeste mensen gevaccineerd, vaak tijdens speciale spreekuren. Dit vindt meestal plaats bij huisartsenpraktijk of bij de zorginstelling, maar soms ook in een ruimte in de buurt van de huisartspraktijk. De huisarts vaccineert meestal samen met de doktersassistenten en praktijkondersteuners.

Meer informatie over de griepprik.