Vanaf 26 oktober 2015 is voor alle pasgeboren baby's op Sint Eustatius en Saba de hielprikscreening ingevoerd. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Eustatius coördineert de hielprik op Eustatius in samenwerking met Queen Beatrix Medical Center. Op Saba coördineert GGD dit met Saba Health Care Foundation. Deze organisaties werken hiervoor samen met het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM. Inmiddels zijn de eerste hielprikken uitgevoerd. De hielprikkaarten met het bloed worden naar Nederland gestuurd en daar gescreend op 17 aandoeningen. Bonaire was al per 1 januari 2015 gestart met de hielprik en daarmee is de start van de hielprikscreening in Caribisch Nederland een feit.

De neonatale hielprikscreening heeft als doel pasgeborenen op te sporen met een zeldzame - meestal erfelijke - aandoening. De pasgeborene krijgt kort na de geboorte de hielprik aangeboden. Het bloed wordt gescreend op zeventien aandoeningen. Het tijdig inzetten van behandeling voorkomt of beperkt ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind. De invoer van de hielprikscreening bevordert de goede zorg voor moeder en kind in Caribisch Nederland. Vanuit Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) is het verzoek gekomen de neonatale hielprikscreening in te mogen voeren. Minister Schippers heeft hierover in 2013 besloten. De minister heeft haar besluit gebaseerd op de Uitvoeringstoets neonatale hielprikscreening in Caribisch Nederland, opgesteld door het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek. De uitvoeringstoets is in nauwe samenwerking met contactpersonen uit Caribisch Nederland en betrokken beroepsgroepen en uitvoeringsorganisaties in Europees Nederland tot stand gekomen.