Vanaf 26 oktober 2015 is voor alle pasgeboren baby's op Sint Eustatius en Saba de hielprikscreening ingevoerd. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Eustatius coördineert de hielprik op Eustatius in samenwerking met Queen Beatrix Medical Center. Op Saba coördineert GGD dit met Saba Health Care Foundation. Deze organisaties werken hiervoor samen met het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM. Inmiddels zijn de eerste hielprikken uitgevoerd. De hielprikkaarten met het bloed worden naar Nederland gestuurd en daar gescreend op 17 aandoeningen. Bonaire was al per 1 januari 2015 gestart met de hielprik en daarmee is de start van de hielprikscreening in Caribisch Nederland een feit.