Jaarlijkse worden meer dan 5 miljoen Nederlanders uitgenodigd voor de gratis griepprik. Elke winter krijgt gemiddeld één op de tien mensen griep. Voor de meeste mensen is griep ‘slechts’ een vervelende ziekte die vanzelf weer over gaat. Sommige mensen kunnen ernstig ziek worden door de griep. Zij zitten in de doelgroep voor de griepprik en worden jaarlijks uitgenodigd om de griepprik te halen. De griepprik verkleint de kans op griep. Bij griep kan de griepprik ervoor zorgen dat de griepverschijnselen minder erg zijn en de kans op gezondheidsproblemen door de griep is kleiner. De beste tijd voor de griepprik is tussen half oktober en half november.

Griep

Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus. Een andere naam voor griep is influenza. De griepprik zorgt ervoor dat de afweer tegen het griepvirus verbetert. Dit komt doordat het lichaam afweerstoffen aanmaakt tegen het griepvirus. Bij een besmetting van het griepvirus, kunnen de afweerstoffen het griepvirus onschadelijk maken. Deze afweerstoffen zorgen er dus voor dat u niet ziek wordt van het virus. Het griepvirus kunt u bijvoorbeeld krijgen als iemand hoest, niest, praat of u een hand geeft. De griepprik beschermt alleen tegen het griepvirus en niet tegen andere virussen, zoals het virus dat verkoudheid geeft.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit mensen die een medische indicatie hebben voor de griepprik en mensen van 60 jaar en ouder. De huisarts selecteert de patiënten van de huisartsenpraktijk die tot de doelgroep behoren. Dat doen ze ook voor hun patiënten die in verzorgingshuizen en eventueel nabijgelegen asielzoekerscentra wonen. Specialisten ouderen geneeskunde selecteren bewoners in verpleeghuizen en artsen verstandelijk gehandicapten in intramurale voorzieningen doen dat voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook artsen van GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)-instellingen en revalidatiecentra kunnen griepvaccins bestellen voor patiënten die tot de doelgroep voor de griepprik. De griepprik is voor de doelgroep gratis.

Werkwijze

Tussen half oktober en half november worden de meeste mensen gevaccineerd met de griepprik, vaak tijdens speciale spreekuren. Dit vindt meestal plaats bij de eigen huisartsenpraktijk of in de zorginstelling. Zolang de griepepidemie niet begonnen is, worden mensen uit de doelgroep die zich nog melden voor de griepprik nog gevaccineerd. Niet mobiele personen worden thuis gevaccineerd.

De griepprik wordt aangeboden via een landelijk programma. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bepaalt welke groepen de griepprik krijgen aangeboden. De Gezondheidsraad adviseert het ministerie daarin.