Het RIVM gaat in opdracht van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) samen met het Radboudumc Radboud University Medical Centre (Radboud University Medical Centre), het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en de Wageningen Universiteit (WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research)) komende twee jaar onderzoek doen naar fungicide-resistentie bij de schimmel Aspergillus. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de ontwikkeling en verspreiding van de resistente schimmel om vervolgens maatregelen te kunnen nemen om het resistentieprobleem te verminderen. Het RIVM is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek en zal een hierop gebaseerd beleidsadvies formuleren.