Het RIVM gaat in opdracht van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) samen met het Radboudumc Radboud University Medical Centre (Radboud University Medical Centre), het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en de Wageningen Universiteit (WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research)) komende twee jaar onderzoek doen naar fungicide-resistentie bij de schimmel Aspergillus. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de ontwikkeling en verspreiding van de resistente schimmel om vervolgens maatregelen te kunnen nemen om het resistentieprobleem te verminderen. Het RIVM is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek en zal een hierop gebaseerd beleidsadvies formuleren.

De schimmel Aspergillus fumigatus komt zeer algemeen in onze omgeving voor en vormt sporen die mensen inademen. Gezonde mensen worden bijna nooit ziek van het inademen van deze sporen, maar de schimmel kan wel ziekte veroorzaken bij bepaalde patiëntengroepen. Deze risicogroepen zijn patiënten met chronische longziekten en patiënten met sterk verminderde weerstand, bijvoorbeeld bij de behandeling van leukemie en na beenmerg- of orgaantransplantatie. Onderzoek van het Radboudumc Radboud University Medical Centre (Radboud University Medical Centre) heeft uitgewezen dat als de infectie veroorzaakt wordt door de resistente vorm van de schimmel, de behandeling erg moeilijk is omdat de meest gebruikte antischimmelmiddelen, de azolen, niet meer werken.

Wijdverspreid probleem

Uit onderzoek blijkt ook dat de meeste resistente infecties veroorzaakt worden door resistente schimmels die al aanwezig zijn in onze omgeving. Gedacht wordt dat het gebruik van antischimmelmiddelen, zoals de azolen, in het milieu hiervan de oorzaak is. Resistente vormen van de Aspergillus-schimmel komen in heel Nederland voor en worden ook in de ons omringende landen gevonden.

Hotspots

Het onderzoek dat nu is gestart richt zich op het beter gaan begrijpen van factoren die een rol spelen bij het ontstaan en de verspreiding van de resistente schimmel. Daarbij zal eerst worden gekeken of er locaties en/of omstandigheden zijn waar de resistente schimmel ontstaat of het meeste voorkomt, zogenaamde 'hotspots'. Op die hotspots zal de aard van de resistentie onderzocht worden en de aanwezigheid van schimmeldodende middelen.

Ook zal reeds lopend onderzoek naar infecties met resistente Aspergillus bij patiënten worden voortgezet.