Op 3 september ontvangen de eerste genodigden de vooraankondiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Daarmee is de pilot voor het landelijk bevolkingsonderzoek van start gegaan. Doel van deze pilot is alle processen, werkafspraken en IT-koppelingen in de praktijk te toetsen. Zo’n 2.500 deelnemers ontvangen tijdens de pilotfase een uitnodiging tot deelname aan het bevolkingsonderzoek. De pilot vindt plaats in de screeningsregio Zuid-West.

De leerpunten worden meegenomen in het landelijk bevolkingsonderzoek dat in januari 2014 van start zal gaan. In dat jaar krijgen 875.000 mensen van 55 tot en met 75 jaar een paarse envelop met de uitnodiging in de bus.

Kijk voor meer informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker op www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl.