Vanaf vandaag krijgen ruim 380.000 meisjes een uitnodiging voor inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-vaccinatie). Deze inenting zit vanaf 2009 in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)). Vandaag begint een eenmalige actie waarbinnen meisjes die dit jaar 13 tot en met 16 jaar worden zich kunnen laten vaccineren. In september starten de reguliere inentingen binnen het RVP.

Alle meisjes die in aanmerking komen voor vaccinatie krijgen vanzelf thuis een uitnodiging. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en verzorgen de inteningen. Een volledige inenting tegen baarmoederhalskanker bestaat uit 3 prikken. De meisjes krijgen deze verdeeld over een half jaar. Vanaf vandaag is ook de website www.prikenbescherm.nl beschikbaar. Hier is informatie te vinden over de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

Inenting in Rijksvaccinatieprogramma

Vanwege de gezondheidswinst voor vrouwen besloot het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de inenting tegen baarmoederhalskanker vanaf 2009 op te nemen in het RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma). Binnen het RVP krijgen meisjes de inenting steeds op de leeftijd van twaalf jaar. Vanaf september 2009 krijgen meisjes die op of na 1 januari en voor 1 september 2009 deze leeftijd bereiken een vaccinatie. Meisjes die dit jaar na 31 augustus twaalf jaar worden, krijgen in 2010 een uitnodiging voor de prik.

Baarmoederhalskanker

Jaarlijks krijgen ongeveer 600 vrouwen baarmoederhalskanker. Gemiddeld sterven elk jaar 200 vrouwen aan deze ziekte. Baarmoederhalskanker krijg je alleen na een infectie met het humaan papillomavirus, kortweg HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus). Er bestaan wel honderd typen van dit virus, maar die kunnen niet allemaal kanker veroorzaken. De inenting beschermt tegen twee typen van het HPV-virus (HPV 16 en 18) die samen 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken.

Vaccinatie en bevolkingsonderzoek

De vaccinaties beschermen niet volledig tegen baarmoederhalskanker. Daarom blijft het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (‘het uitstrijkje’) ook voor gevaccineerden belangrijk. De combinatie van het uitstrijkje en vaccinatie is de beste manier om baarmoederhalskanker tegen te gaan.

----------------------------------

Noot voor de redactie

Het RIVM voert de regie over het Rijksvaccinatieprogramma. Het RIVM coördineert de uitvoering en de communicatie. Het RVP wordt uitgevoerd door thuiszorgorganisaties en GGD’en. Het NVI Netherlands Vaccine Institute (Netherlands Vaccine Institute) levert de vaccins. Het RIVM bewaakt de effectiviteit en veiligheid van het vaccinatieprogramma.             

Op de website www.prikenbescherm.nl kunt u meer informatie vinden over de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Hier staan ook veelgestelde vragen en antwoorden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marieke Timmer, RIVM Communicatie, 030 – 274 40 49.