Het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt per 1 juli 2016 ingevoerd. Het bestaande bevolkingsonderzoek stopt in juni 2016.

Dit besluit is tot stand gekomen na advies van de programmacommissie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker op 12 mei 2015. De programmacommissie heeft zich gebaseerd op een onderzoek naar diverse overgangsscenario`s dat KPMG Plexus heeft uitgevoerd in opdracht van het RIVM. Alle bij het bevolkingsonderzoek betrokken partners hebben meegewerkt aan en meegedacht met dit onderzoek.

Lees een toelichting op het besluit over de data en de overgangsscenario`s in de notitie `Overgang van bestaand naar nieuw bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker`. Voor meer informatie raadpleeg ook het offerteverzoek KPMG Plexus en het rapport KPMG overgangsscenario`s.

De datum kon niet eerder bekend worden gemaakt omdat het RIVM in afwachting was van een uitspraak van de rechter in het hoger beroep door twee leveranciers van hrHPV hoog risico Humaan papillomavirus (hoog risico Humaan papillomavirus)-testen. De rechter heeft de vorderingen van beide partijen afgewezen. Het Gerechtshof Den Haag geeft daarmee groen licht aan het RIVM voor de opzet van het nieuwe bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dat betekent voor het RIVM dat zij verder kan met de aanbestedingsprocedure voor de hrHPV-test. De volgende stap is het voorlopig gunnen van de opdracht.