In Nederland zijn er 80 gemeenten met een lage vaccinatiegraad voor een of meerdere vaccinaties. Dit is een daling ten opzichte van vorig jaar toen dit nog 90 gemeenten waren. Het gemiddelde percentage van kinderen dat binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)) is ingeënt, blijft onverminderd hoog. Dat staat in een recent verschenen rapport van het RIVM: Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland. Verslagjaar 2013. De rapportage gaat over de vaccinatiegegevens van zuigelingen die zijn geboren in 2010, kleuters geboren in 2007, schoolkinderen geboren in 2002 en adolescente meisjes geboren in 1998.

Met vrijwillige vaccinatie wordt in Nederland, ook internationaal gezien, een hoge vaccinatiegraad bereikt. Dat is nodig om zo veel mogelijk mensen individueel te beschermen. Voor de meeste ziekten in het RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma) is het ook van belang om de bevolking als geheel te beschermen tegen uitbraken van bijvoorbeeld mazelen en polio. Deze zogenaamde groepsimmuniteit ontstaat door een hoge vaccinatiegraad. Om de Nederlandse kinderen tijdig en volledig te vaccineren blijft continue aandacht en gezamenlijke inspanning nodig van alle bij het RVP betrokken partijen.

In onderstaande grafiek staan per vaccinatie de percentages voor zuigelingen, kleuters, schoolkinderen en adolescente meisjes aangegeven.
(klik op afbeelding voor pdf)

 


NB In 2011 is universele vaccinatie tegen hepatitis B ingevoerd. Daarmee krijgen alle zuigelingen geboren op of na 1 augustus 2011 hepatitis B-vaccinatie aangeboden.

De deelname aan de verschillende vaccinaties binnen het RVP blijft onverminderd hoog. Voor HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker is de deelname met 2% toegenomen tot 58%. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)) streeft naar uitroeiing van mazelen wereldwijd. In dat kader blijft het belangrijk te streven naar verdere verhoging van de BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond)-vaccinatiegraad voor schoolkinderen tot minimaal 95%.
In het verslagjaar 2013 zijn er minder gemeenten waarin een of meerdere vaccinatiepercentages (HPV en hepatitis B uitgezonderd) onder de 90% liggen: 80 gemeenten in verslagjaar 2013 versus 90 gemeenten in verslagjaar 2012 en 107 gemeenten in verslagjaar 2011 op grond van de huidige gemeente-indeling.
Te vroeg geboren kinderen verdienen bijzondere aandacht omdat zij soms minder tijdig worden gevaccineerd. Zij lopen daarom een groter risico op ziekten waartegen het RVP bescherming biedt.
In 2013 zullen deskundigen van Caribisch Nederland en het RIVM samenwerken om het vaccinatieprogramma op deze eilanden zo veel mogelijk gelijk te trekken met het RVP van Nederland.