Foto met sportende kinderen

Scholen in het primair onderwijs kunnen extra ondersteuning aanvragen bij het RIVM om de gezondheid van hun leerlingen te verbeteren.

Gezonde kinderen die goed in hun vel zitten presteren beter op school. De basisschool kan daarbij een rol spelen, door kinderen te stimuleren om meer te bewegen en niet te gaan roken, of door hen te helpen zich weerbaar op te stellen. Maar er is niet altijd voldoende geld en tijd op school hiervoor. Daarom kunnen scholen in het primair onderwijs extra ondersteuning aanvragen bij het RIVM om de gezondheid van hun leerlingen te verbeteren. Deze ondersteuning wordt mogelijk door de #Jeugdimpuls en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde leefstijl.

De ondersteuning biedt scholen de kans om de gezondheid van scholieren te versterken. Scholen kunnen kiezen uit advies door een preventie adviseur of voor concrete activiteiten op school; begeleiding daarbij en/of een bijdrage in de kosten.

Advies door een preventie-adviseur: deskundig en gratis!

Scholen zijn van nature al bezig met het wel en wee van hun leerlingen, maar zien soms door de bomen het bos niet meer. Zij kunnen nu kosteloos extra begeleiding van een preventie-adviseur over projecten voor het onderwijs aanvragen. Dit advies wordt samen met de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) georganiseerd. De adviseur is dus goed thuis in de lokale situatie en weet bijvoorbeeld goed welke lokale mogelijkheden er voor scholen zijn. Scholen kunnen met de preventie-adviseur een plan opstellen met als doel de gezondheid van de leerlingen te bevorderen. Uiteraard op een manier die past bij de school.

Activiteiten

Scholen kunnen ook direct kiezen uit veertien verschillende activiteiten of lespakketten. Die gaan over voeding, beweging, roken, alcohol, sociaal emotionele ontwikkeling, seksuele gezondheid, gehoorschade- of letselpreventie. Een keuze voor het lespakket Lekker Fit! stimuleert kinderen meer te bewegen en gaat zo het overgewicht tegen. Scholen die zich liever richten op het versterken van de weerbaarheid bij leerlingen kunnen kiezen voor het Marietje Kessels project of het PAD-leerplan. Het volledige aanbod staat op www.gezondeschool.nl. Van scholen die kiezen voor ondersteuning wordt verwacht dat ze ook zelf een deel van de kosten dragen. In het geval van een lespakket of een andere activiteit is deze bijdrage 50%. Een keuze voor deskundige begeleiding bij het uitvoeren of voortzetten van de activiteit of lespakket is gratis.

Meedoen?

Scholen kunnen zich eenvoudig inschrijven voor deze ondersteuning via een keuzemenu dat zij in 5 tot 10 minuten kunnen invullen. Het keuzemenu staat open via de website www.gezondeschool.nl (klik op de banner: ondersteuningsaanbod PO) vanaf 31 oktober tot en met 12 december. Lees vast de toelichting op het keuzemenu of bespreek deze in het teamoverleg.

Over de #Jeugdimpuls

Gezondheidsbevordering en preventie op scholen zorgen voor gezonder gedrag, betere schoolprestaties en minder vroegtijdig schoolverlaten. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geld beschikbaar gesteld om bij jongeren een gezonde leefstijl via scholen en sociale media te bevorderen in een tweejarig ondersteuningsprogramma. Het RIVM Centrum Gezond Leven coördineert dit programma en werkt hierin samen met partners in het onderwijs- en gezondheidsveld.