Homoseksuele mannen

Bij MSM mannen die seks hebben met mannen (mannen die seks hebben met mannen) (mannen die (ook) seks hebben met mannen) is een stijging te zien van positieve testen op LGV Lymphogranuloma venereum (Lymphogranuloma venereum), gonorroe en syfilis en een daling van hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus). Daarnaast is het percentage positieve testen op chlamydia in het eerste half jaar van 2015 gestegen bij vrouwen (13,7 procent) en heteroseksuele mannen (15,5 procent).

Met de halfjaarlijkse thermometer seksuele gezondheid presenteert het RIVM de meest recente gegevens van de Centra Seksuele Gezondheid (CSG Centrum Seksuele Gezondheid (Centrum Seksuele Gezondheid)’s). Het aantal soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening)-consulten in de eerste helft van 2015 is met 4 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2014. In de eerste helft van 2015 zijn er 66.626 nieuwe soa-consulten uitgevoerd. Van de bezoekers was 51 procent man, waarvan 48 procent MSM mannen die seks hebben met mannen (mannen die seks hebben met mannen). Van alle bezoekers was 51 procent jonger dan 25 jaar, dit was 49 procent in dezelfde periode in 2014.

Het vindpercentage van LGV Lymphogranuloma venereum (Lymphogranuloma venereum) en syfilis bij bekend hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-positieve MSM is hoger (respectievelijk 19,8 procent en 7,6 procent) dan bij hiv-negatieve MSM (respectievelijk 4,0 en 1,8 procent). Bij gonorroe is dit bij zowel bekend hiv-positieve als hiv-negatieve MSM gestegen. Het algemene gonorroe vindpercentage bij MSM is gestegen naar 10,3 procent. De meeste nieuwe gediagnostiseerde hiv-infecties zijn gesteld bij MSM. Bij vrouwen en heteroseksuele mannen bleef het percentage positieve hiv-testen vergelijkbaar met voorgaande jaren, terwijl het bij MSM afnam.

Het percentage MSM dat geen condoom gebruikte tijdens het laatste sekscontact met een losse partner is gedaald van 66 procent in 2012 naar 49 procent in de eerste helft van 2015. Bij vrouwen en heteroseksuele mannen is dit percentage vergelijkbaar met voorgaande jaren. 

Een volledig overzicht van de resultaten vindt u op: www.rivm.nl/soa