Met ingang van 2 oktober 2023 staat de Stookwijzer op de website van de Atlas Leefomgeving: atlasleefomgeving.nl/stookwijzer. De Atlas Leefomgeving geeft burgers brede informatie over hun leefomgeving. Deze informatie wordt op de kaart van Nederland weergegeven.  

Wat doet de Stookwijzer 

De Stookwijzer kijkt naar de actuele luchtkwaliteit en de windsnelheid. Op basis van een postcode kan de bezoeker zien of het stoken van hout wordt afgeraden. Ook is het mogelijk om een melding te doen van overlast door houtstook.  

Wat zijn de veranderingen 

Inhoudelijk is er niets veranderd. Wel is het op de Atlas Leefomgeving mogelijk de situatie in heel Nederland op een kaart te zien. Ook geeft de Atlas Leefomgeving een verwachting voor de komende uren. Daarnaast is de vormgeving aangepast en voldoet de Stookwijzer aan de huidige ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)-eisen. Bijvoorbeeld digitale toegankelijkheid voor alle bezoekers. Bezoekers van stookwijzer.nu worden automatisch doorgestuurd naar atlasleefomgeving.nl/stookwijzer

Relatie Stookwijzer en stookalert 

Naast de Stookwijzer, bestaat ook het stookalert. De Stookwijzer geeft de bezoeker een melding op postcodeniveau en de verwachte luchtkwaliteit voor de komende uren. Met het stookalert geeft het RIVM per provincie aan houtstokers het advies om tijdelijk niet te stoken.  

Een stookalert wordt afgegeven wanneer houtrook zich door de  weersomstandigheden slecht kan verspreiden, of wanneer de luchtkwaliteit slecht is door fijnstof. De Stookwijzer geeft aan voor welke provincie(s) een stookalert van kracht is. Geldt er een stookalert, dan geeft de Stookwijzer voor de hele provincie de waarschuwing ‘code rood’. Andersom kan het voorkomen dat de Stookwijzer lokaal de waarschuwing ‘code rood’ geeft, maar er geen stookalert voor de hele provincie geldt. Meer informatie over het verschil tussen de Stookwijzer en het stookalert staat op de website van het IPLO   

Atlas Leefomgeving 

Het RIVM beheert de website van de Atlas Leefomgeving. Deze online atlas geeft op lokaal niveau informatie over de kwaliteit van de leefomgeving, waaronder de luchtkwaliteit. De Stookwijzer sluit hier goed op aan.   

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt het beheer van de Stookwijzer over aan het RIVM.