In opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zal per 1 april 2016 de screening op homocystinurie in het hielprikbloed worden stopgezet omdat de testmethode onvoldoende betrouwbaar is.

Dit is conform het advies van de Gezondheidsraad 'neonatale screeningen' van april 2015. Deze screening werd, vanwege dezelfde reden, al sinds oktober 2010 niet meer uitgevoerd.