De concentraties van radioactieve stoffen in de lucht en in het afvalwater van nucleaire instellingen in Nederland lagen in 2016 onder het toegestane maximum. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM.

Het RIVM doet elk jaar controlemetingen bij de kerncentrale Borssele, de COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval), NRG Nuclear Research and consultancy Group (Nuclear Research and consultancy Group) in Petten en de uraniumverrijkingsfabriek Urenco URanium ENrichment COmpany (URanium ENrichment COmpany). Daarmee ondersteunen we de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Het RIVM brengt in kaart aan hoeveel straling mensen in Nederland worden blootgesteld.

Radioactiviteit kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid als iemand aan heel veel straling wordt blootgesteld. In Nederland worden mensen jaarlijks gemiddeld aan 2,6 mSv millisievert (millisievert) (millisievert) blootgesteld en dat is laag in vergelijking met andere Europese landen. De blootstelling in Nederland bestaat vooral uit straling door medische handelingen en straling uit de natuur, voornamelijk radon en thoron. De bijdrage van de lozingen van de nucleaire installaties aan de totale dosis voor de Nederlandse bevolking is zeer gering.